Project Description

VILLATUIN IN HOEK VAN HOLLAND

Hoe een villa opgaat in het landschap. Rondom deze villa in Hoek van Holland is geen tuin aangelegd maar er is voor gezorgd dat de villa opgaat in het aanwezige duinlandschap. Dit is een andere benadering van een tuin aanleggen. Geen terras in de tuin, geen paden door de tuin, geen bouwkundige constructies maar puur groen. De grenzen van de kavel vervagen doordat bomen, heesters, bodembedekkers, etc. naadloos overgaan in de aangrenzende omgeving. Op die manier zijn we er samen met de opdrachtgever in geslaagd om vanaf de eerste verkennende schetsen tot en met de concrete realisatie een beleving neer te zetten waarbinnen de woning optimaal tot zijn recht komt. Hierbij is uiteraard gekeken naar hoe het landschap van binnenuit ook optimaal beleefd kan worden.

De soortkeuze van de beplanting is erop gericht dat het beeld neutraal is maar door de seizoenen heen zullen de specifieke soorten hun sierwaarde laten zien in bloem, groeiwijze, bladkleur en bessen. In combinatie met de vele vogels, vlinders en insecten die de tuin aantrekt, waant de opdrachtgever zich in zijn eigen stukje natuur.

Naar projectenoverzicht